Geodetika s.r.o.
reference

Reference

Geometrické plány:

aquapark Koupelky geometrické plány pro: významné zakázky:

Inženýrská geodézie:

Okružní-Určická pracujeme pro velké investory: prostřednictvím zhotovitelských firem:

Pozemkové úpravy:

pozemkové úpravy


GIS (Geografické Informační Systémy):

Správu GIS zajišťujeme u obcí mikroregionu:
©2006-2021 Geodetika s.r.o.