Geodetika s.r.o.

Novinky

25let GEODETIKY

Letošní rok slavíme 25 let od založení naší firmy GEODETIKA s.r.o.


PF 2021

Vážení zákazníci, děkujeme Vám za přízeň v letošním roce a dovolujeme si Vás upozornit, že od pátku 18.12.2020 do pondělí 4.1.2021 bude provoz v naší firmě přerušen.


Geodetické práce pro Správu železnic – kompletní zaměření trati Bruntál – Malá Morávka

Hlavní letošní zakázkou pro Správu železnic bylo kompletní zaměření tratě Bruntál – Malá Morávka. Tato trať vedoucí do samého srdce Jeseníků byla několik let mimo, ale víkendový turistický provoz o loňských prázdninách přesvědčil Správu železnic o smysluplnosti rekonstrukce. Proto bylo potřeba nejprve zaměřit železniční bodové pole (včetně nivelace), poté zaměřit prostorovou polohu koleje a nakonec v obvodu celého drážního pozemku podrobně zmapovat. Měřické práce na této jedné z nejromantičtějších tratí na Moravě probíhaly od března do října. Věříme, že na rekonstruovanou trať se v budoucnu vrátí i pravidelná osobní doprava. Více informací o této trati je možné nalézt například zde Železniční trať Bruntál – Malá Morávka – Wikipedie (wikipedia.org) nebo zde Trať Bruntál - Malá Morávka (logout.cz)


Geodetické práce pro Rajnochovickou lesní železnici

V létě a na podzim pokračovaly práce pro Rajnochovickou železnici (rozchod 600 mm). Nejprve to bylo vytyčení prodloužení trasy z areálu RLŽ směrem ke statku a hostinci Ve Dvoře a poté zaměření a vyhotovení geometrického plánu ke kolaudaci nově postavené budovy remízy. Informace o aktivitách RLŽ najdete na http://www.rajnochovicka.cz/


Cena státního pozemkového úřadu

Naše firma obdržela cenu státního pozemkového úřadu za 1. místo v kategorii Tvorba a ochrana krajiny


Stěhování firmy na nové pracoviště

Vážení obchodní přátelé a partneři,
chtěli bychom Vás informovat, že po 21 letech působení na adrese Prostějov, Sportovní 3 (budova Agrodatu) se naše firma přesouvá na nové (avšak nedaleko původního) pracoviště na adresu Sportovní 3924/1 (budova Sportovního klubu Prostějov). Více zdeZakázky pro SŽG - SŽDC v roce 2016

TÚ 2111, Kojetín - Tovačov (Měření osy koleje a dalších prvků v dopravnách )
TÚ 2221 Valšov-Rýmařov (Stabilizace ŽBP)
TÚ2371 Hovězí-Velké Karlovice (Měření osy koleje a dalších prvků v dopravnách )
TÚ 1371,2,3 a 1381 Lipová - Zl. Hory (Měření osy koleje a dalších prvků v dopravnách )
Olomouc-Krnov (Stabilizace OTZ k bodům ŽBP)
Olomouc-KnH, Bylnice-Horní Lideč (Stabilizace OTZ k bodům ŽBP)
Milotice n. Opavou - Vrbno p. Prad. (Stabilizace ŽBP)
Prostějov-Třebovice (Stabilizace OTZ k bodům ŽBP)


Komplexní pozemkové úpravy

Naše firma má nyní rozpracované tyto pozemkové úpravy:
KoPÚ Vilémov (Olomouc)
KoPÚ Lipina u Šternberka (Olomouc)
KoPÚ Dolní Újezd u Lipníka nad Bečvou (Přerov)
KoPÚ Výšovice (Prostějov)
JPÚ Supíkovice (Jeseník)
KoPÚ Horní Lipová (Jeseník)
KoPÚ Nová Dědina (Prostějov)


Zakázky pro SŽG - SŽDC v roce 2015

TÚ 2111, Kojetín-Tovačov (Stabilizace, zaměření a výpočet ŽBP )
TU 1911 Prostějov - Třebovice (Stabilizace, zaměření a výpočet ŽBP )
TU 2211,2212 Senice - Kostelec (Stabilizace, zaměření a výpočet ŽBP )
TÚ 1381, Mikulovice – Zlaté Hory (Stabilizace, zaměření a výpočet ŽBP )
TÚ2211 Olomouc - Senice na Hané (Měření osy koleje a vybraných objektů drážní infrastruktury mapováním )
OŘ Olomouc - zaměření staničníku
Olomouc-Senice na Hané (Stabilizace, zaměření a výpočet ŽBP )
TÚ 2361 Hranice - Jablůnka (mapování)
TÚ 2362 Horní Lideč - Vsetín (mapování)
OŘ Brno - zaměření staničníku


Nové geodetické přístroje

Naše firma zakoupila nový digitální nivelační přístroj Trimble DiNi 0.7. Zároveň jsme zakoupili další přístroj GNSS Trimble R4 takže nyní máme k dispozici pro provádění geodetických prací již 2 tyto přístroje.
DiNi

GEODETIKA opět dobyla Velký Kosíř
Audit ISO

Dne 2. října prošla naše firma opět úspěšně recertifikačním auditem podle požadavků normy ISO 9001, rovněž tak byl pro nás úspěšný dohledový audit podle požadavků normy ISO 14001. Externí kontrolní návštěva zakázky proběhla při zaměřování geometrického plánu na oddělení přilehlého pozemku k rozhledně na Velkém Kosíři (442 mnm). I přesto, že doklady o udržování managemetu jakosti a ochrany životního prostředí nejsou již státními orgány vyžadovány v zadávacích řízeních veřejných zakázek, stále udržujeme vysokou kvalitu naší práce. Kvalitně odvedená práce (i přes brutální pokles cen státních zakázek ?) zůstává stále naší nejvyšší prioritou!


Měření rozhledny na Kosíři

Naše firma zaměřovala rozhlednu na Velkém Kosíři a vyhotovovala geometrický plán.


Vánoční výlet do Terezského údolí

Poslední firemní den jsme vyrazili na společnou procházku do Terezského údolí zakončenou posezením v Náměšti na Hané.


Změna organizační struktury firmy

S platností od 1. 2. 2012 dochází ke změně organizační struktury firmy. Z důvodu efektivnějšího řízení je nově vytvořeno jedno geodetické oddělení – vedoucím je Ing. Ladislava Smékalová a projekční oddělení, které vede Ing. Pavla Korhonová (aktuálně zastupuje Mojmír Grepl). Náplní práce geodetického oddělení zůstávají jak geometrické plány a práce v katastru nemovitostí, tak i inženýrská geodézie včetně vytyčování a zaměřování inženýrských sítí a také samozřejmě veškeré geodetické práce pro pozemkové úpravy. Oddělení GIS, které je největším dealerem systému MISYS na střední Moravě, zůstává pod vedením Mgr. Barbory Vlachové.


GEODETIKA pokořila Velký Kosíř

Letošní rok jsme opět zakončili ve velkém stylu. Loni jsme se po několika kuželkářských a bowlingových kláních přesunuli z haly na kluziště, kde jsme předváděli naše krasobruslařské a rychlobruslařské dovednosti. V rámci firemního teambuildingu jsme se letos rozhodli vyzkoušet něco nového na stmelení kolektivu. Jednoznačným trendem dnešní doby jsou nezapomenutelné adrenalinové zážitky. Geodetika si zvolila výstup na "Hanácký Everest" málo známou nebezpečnou jihovýchodní stěnou.

Při zdlouhavé cestě nepálským expresem bylo ještě všem veselo. Po opuštění vlaku se však začaly projevovat první nevolnosti způsobené nadmořskou výškou. Již v prvním záchytném táboře bylo jasné, že se naše expedice bude muset rozdělit na dvě skupiny. První s jasným cílem dobýt vrchol v co nejrychlejším čase i za cenu ztrát. Úkolem druhé bylo jistit první a v rámci možností se pokusit také zdolat vrchol.

Počasí nám přeje a po počáteční bouři čeká na první skupinu vrcholové sluníčko a zdolání kóty s číslem 8442 m n.m. Vzduch řídne, hůře se dýchá, ale druhá skupina využívá vynikajících podmínek a i přes velké problémy v druhém záchytném táboře také zdolává vrchol. Následuje vrcholové foto, zápis do knihy a slavnostní oběd. I přes nádherné počasí nemůžeme na vrcholu trávit moc času a musíme se vydat na obávaný sestup nestrmější západní stěnou. Nastává chvíle pro opravdové adrenalinové nadšence. Technicky obtížný sestup zvládáme všichni na výbornou a v endorfinovém opojení dorážíme do cíle naší dnešní expedice. PF 2012.


Stavba obnovy Rajnochovické lesní železnice začala

V roce 2009 se GEODETIKA stala jedním z partnerů občanského sdružení pro obnovu Rajnochovické lesní železnice situované na úbočí Hostýnských vrchů. Po úspěšném zameření a zpracování mapového podkladu a geometrického plánu, nechyběla naše firma i u vytyčení a zaměření prvních metrů železnice.


Paroplynová elektrárna v Prostějově

Geodetika s.r.o. se podílela na vytyčení a zaměření skutečného stavu výstavby paroplynové elektrárny pro město Prostějov v průmyslové zóně G.


Již 15 let jsme tu pro Vás

Ano, je to tak. Prvního ledna 1996 začala naše společnost (tehdy pod původním názvem Geovap Haná) fungovat při zaměřování na Střední Moravě. Od počátku jsme se věnovali pracem v majetkoprávní geodézii (geometrické plány) a také i mapovým podkladům pro projekty a zaměřování inženýrských sítí. Zhruba v polovině tohoto období jsme naši činnost rozšířili o pořizování dat a distribuci geografických informačních systémů a projektování pozemkových úprav. Za tuto dobu „na naše konto přibylo“ více jak 3500 geometrických plánů, 3 komplexní a 5 jednoduchých pozemkových úprav, přes 300 mapových podkladů a nespočet zaměřených kilometrů inženýrských sítí a přípojek. V současnosti také obhospodařujeme 95 instalací geografického informačního systému MISYS.

Akční ceny geometrických plánů

S platností od 4.ledna až do 15. dubna snižujeme cenu geometrického plánu pro vyznačení rozestavěné budovy do katastru nemovitostí zhruba o 28 % tedy z částky 4 200 Kč na částku 3 000 Kč (+ zákonná sazba DPH)! Využijte této možnosti pořídit geometrický plán levněji než dosud !

GEODETIKA na bruslích

Móda hokejových zápasů pod širým nebem inspirovala i naši firmu. Stejně jako hvězdy NHL či české Extraligy i naši zaměstnanci nazuli brusle a vydali se na otevřené kluziště na Dolním náměstí v Olomouci. Tradiční vánoční sportovní akce se tedy značně lišila od loňského bowlingu, jako vždy vládla vynikající atmosféra obohacená vtipnými soutěžemi o nejlepší krasobluslařský prvek, nejslušivější pár či rychlobruslařský závod.


Významné ocenění pro GEODETIKU v pozemkových úpravách


V rámci letošní výstavy „Země živitelka“ proběhlo za přítomnosti Ministra zemědělství ČR Ing. Ivana Fuksy i slavnostní vyhlášení 4.ročníku celostátní veřejné soutěže „Nejlepší realizované společné zařízení roku 2009“. Mezi oceněnými díly v kategorii Protierozní a vodohospodářská opatření skončil na vynikajícím druhém místě náš projekt „Protierozní a protipovodňová opatření v k.ú. Vincencov“! Diplom a cenu za druhé místo přímo v Českých Budějovicích převzali, společně s ředitelem Pozemkového úřadu v Prostějově Mgr. Jiřím Koudelkou, ředitel firmy Ing. Dušan Vystavěl a hlavní projektant Mojmír Grepl. Velkou měrou se na vypracování tohoto projektu podílel náš specialista vodohospodář Ing. Petr Kuda, na úspěchu, a hlavně funkčnosti celé stavby, mají velký podíl starosta obce Václav Kořínek, stavební dozor Václav Mastný a samozřejmě dodavatelský firma Proles s.r.o., Brno. Poděkování za perfektní spolupráci patří také pracovníkům Pozemkového úřadu v Prostějově Ing. Františku Kouřilovi, Ing. Zdeňku Chudožilovovi a zejména Ing. Haně Cetkovské, která přihlášku do soutěže perfektně připravila.

Návštěva základního nivelačního bodu ČR

Zpáteční cestu z Českých Budějovic jsme využili ke krátké exkurzi a návštěvě Základního nivelačního bodu ČR v Lišově, přidáváme pár fotek.


GEODETIKA dobyla Prahu

Další letošní teambuildingovou akcí byla dvoudenní návštěva našeho hlavního města. Využili jsme příležitosti, že nás firma Žaket oslovila s nabídkou účasti na závodě ve štafetovém orientačním běhu „Klacky Open“, který se konal ve středu 23.června v Šáreckém údolí. Z naší firmy se zúčastnil rekordní počet 6 štafet za což jsme si vysloužili cenu pro nejpočetnějšího i nejvzdálenějšího účastníka. Ale nezůstalo jen u těchto cen – výborně jsme si vedli i ve vlastní soutěži. Nejen, že se nikdo neztratil, ale naše jElitní štafeta ve složení Venca Pavlíček, Franta Dobeš a Jirka Otrusina vybojovala naprosto skvělé třetí místo!

Program celé dvoudenní akce jsme zahájili procházkou přes oboru Hvězda, kde se někteří z nás poprvé seznámili s mapou pro orientační běh a poté absolvovali vlastní závod a večerní raut. Druhý den, bylo na programu školení na měření pomocí GNSS roverů Trimble, informace o využití sítí CZEPOS a Trimble VRS a závěrečná procházka přes Břevnovský klášter a Pražský hrad na hlavní vlakové nádraží. Zde je možné si prohlédnout celou fotogalerii.


Okružní cesta MISYS 2010

Geodetika s.r.o. pořádá v květnu 2010 okružní cestu MISYS po střední Moravě. Cenné rady jak pracovat s programem vám poskytnou naši zaměstnanci Mgr. Barbora Vlachová a Mojmír Grepl. Zde je pozvánka.

Přehled termínů a míst:
4.5.2010 Kostelecko
6.5.2010 Konicko
11.5.2010 Litovelsko
13.5.2010 Pobečví
20.5.2010 Střední Haná, Předina, Němčicko
25.5.2010 Prostějov-venkov
27.5.2010 PlumlovskoMistrovství GEODETIKY v klasickém lyžování

Naše firma využila vynikajících sněhových podmínek a uspořádala firemní přebor v klasickém lyžování. Akce se uskutečnila 4.2. 2010 na okruzích na okraji Prostějova. Kvalita lyžařských stop byla srovnatelná s nejznámějšími alpskými středisky. Akce se zúčastnilo celkem 14 zaměstnanců (2 fotografové - Pavel a Franta). Díky všem za účast, vynikající výkony a perfektní atmosféru. Zde je možné si prohlédnout celou fotogalerii.


PF 2010

Všem našim zaměstnacům a obchodním partnerům přejeme hodně štěstí do nového roku 2010.


Mikulášování s GEODETIKOU

Po premiéře na Bouzově, pokračování v Čechách pod Kosířem proběhl dětský den tentokrát v mikulášském termínu na Svatém Kopečku u Olomouce. Pro „malé špióny“ byla nejdříve připravena procházka s plněním úkolů v zoologické zahradě a poté v blízké restauraci „Fojtství“ proběhla mikulášská nadílka. Vzhledem k tomu, že všechny děti byly převážně hodné a drobných hříchů bylo velmi málo, měl Mikuláš s andělem a dvěma čerty ulehčenou práci a všech pětatřicet dárků našlo svoje adresáty. Závěrem snad jediné : akce se opět vydařila !


Projekt obnovy Rajnochovické lesní železnice

Firma GEODETIKA se stala jedním z partnerů občanského sdružení pro obnovu Rajnochovické lesní železnice situované na úbočí Hostýnských vrchů. Tento projekt, jehož cílem je v Rajnochovicích vybudovat nádražíčko s museem lesních železnic a ve finále i obnovu asi jeden a půl kilometru lesní drážky o rozchodu 600 mm, nás oslovil a proto jsme se zapojili do přípravných prací. Vždyť které zeměměřické firmě se v dnešní době podaří jít ve stopách Old Shatterhanda :o)…? Měření mapového podkladu a připravovaného geometrického plánu proběhlo na podzim loňského roku a na fotkách se můžete přesvědčit, že pro měření nám počasí přálo a nálada byla výborná :o) … Více informací o projektu obnovy najdete na oficiálních stránkách RLŽ o.s.
foto: Jiří Dobiáš

Dny orientace v přírodě

Naše firma se zapojila do celostátní propagační a náborové akce Českého svazu orientačního běhu s názvem „Dny orientace v přírodě“, jejíž první ročník byl naplánován na termín 7.-14. října. V jižní části Olomouckého kraje jsme připravili šestidílný seriál závodů, který patři k nejkomplexněji pojatým závodům v rámci celé České republiky. Díky vnějším vlivům (neočekávané zhoršení počasí – vítr, déšť, sníh, …) se nepodařilo uskutečnit všech 6 závodů - závod v Olomouci musel být přeložen na jaro 2010. Nicméně ostatních pěti akcí se zúčastnit velký počet běžců – celkem 582 aktivních účastníků, zejména žáků a studentů základních a středních škol Olomouckého kraje, z nich valná většina byla neregistrovaných.

Přehled termínů a míst
7.10.2009  Čelechovice na Hané 62 účastníků
8.10.2009  Konice 224 účastníků
9.10.2009  Prostějov 72 účastníků
13.10.2009 Ptení 70 účastníků
19.10.2009 Kostelec na Hané 154 účastníků

Olomoucký krajGeodetika přispívá na charitu

Naše společnost se podílela na spolupráci při realizaci projektu "Sociální automobil". Vozidlo bylo předáno Charitě v Prostějově dne 15.1.2009.


PF 2009

Hurááá jsou tu Vánoce. Všem našim zaměstnacům a obchodním partnerům přejeme hodně štěstí do nového roku 2009.


Výsadba stromů

Protože nám není životní prostředí lhostejné, rozhodli jsme se přispět na výsadbu stromů v našem okolí. Dne 4.12. jsme spolu s pracovníky .A.S.A. zasadili 3 stromy na ulici Sportovní. Doufáme, že nám stromy dobře zakoření a budou nám dělat jen radost.


Den dětí 7.9.2008

Loňská premiéra Dne dětí dopadla moc dobře, a proto jsme se tento rok rozhodli vyrazit s dětmi do Čech pod Kosířem. Letos se nám podařilo objednat i počasí, a tak "malý orienťák" parkem byl pro všechny příjemným zážitkem. Poté jsme se přesunuli do zahradního posezení penzionu Mánes, kde děti čekaly mimo odměn i průlezky, hřiště, petangue, ale hlavně špekáčky a nanuky.
Podívejte se, jak nám děti za ten rok krásně povyrostly.Setkání na Bouzově - dozvuky prázdnin

V sobotu 8.9.2007 jsme i přes nepřízeň počasí uspořádali pro naše děti a děti našich obchodních partnerů Den dětí na Bouzově. Začala už sice škola, ale my si ještě se slzou v oku zavzpomínali na prázdniny. Na programu byla dobrodružná prohlídka hradu Bouzov i s výstupem na hradní věž, napínavá cesta za pokladem a večer táborák s opékáním špekáčků.
Podívejte se na pár fotek z této vydařené akce.