Geodetika s.r.o.

GIS (Geografické Informační Systémy)

odpovědný vedoucí:Mgr. Jiří Otrusina tel:602 265 669

Mojmír Grepl tel:728 086 127

Jsme dealery geografického informačního systému MISYS.

MISYS

Provádíme:

Nabízíme městům a obcím předvedení a zpracování aplikace konkrétně pro Vaši obec na požádání, dále zajištení dalších navazujících služeb (instalace, školení, aktualizace, naplňování systému daty, aktualizace dat)

MISYS

Geografický informační systém MISYS od společnosti GEPRO s.r.o. je modulární informační systém o území, určený širokému okruhu uživatelů. Jeho základní úlohou je poskytování informací o zájmovém území.
Nad tímto územím umožnuje rešit konkrétní uživatelské úlohy. Systém pracuje jak s grafickými údaji (hlavně mapami velkých a středních meřítek), tak i popisnými údaji, zpravidla uloženými v databázových souborech formátu XBASE (ZÚZI, SPI KN atd.).
Systém je průbežne vyvíjen v úzkém kontaktu s uživateli, kteří svými aktivními náměty zpětne ovlivňují směr dalšího vývoje systému.

MISYS MISYS MISYS MISYS

Majetkoprávní vztahy - katastr nemovitostí Skutečný stav / účelové mapy Technická mapa města (obce) Územně plánovací dokumentace Pasport zeleně
©2006-2021 Geodetika s.r.o.